ĐẶT ĐÚNG VỊ TRÍ

BẠN SẼ TẠO RA GIÁ TRỊ

Các vị trí ứng tuyển tại Dawn Viet Tourism & Event
Gửi email để cùng gia nhập đội ngũ của Dawn Viet nhé

info@dawnviet.com

Tham gia

ĐẶT ĐÚNG VỊ TRÍ

BẠN SẼ TẠO RA GIÁ TRỊ

Các vị trí ứng tuyển tại Dawn Viet Tourism & Event
Gửi email để cùng gia nhập đội ngũ của Dawn Viet nhé

info@dawnviet.com

Tham gia

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí Phòng ban Số lượng Lương
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D 3D Phòng Media & Design 03 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D 3D Phòng Media & Design 02 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D 3D Phòng Media & Design 04 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D 3D Phòng Media & Design 07 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D 3D Phòng Media & Design 05 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D 3D Phòng Media & Design 03 Thoả thuận theo năng lực
Tham gia